Кислородна терапия

ное. 20, 2020 | Полезно

Кислородният концентратор и приложението му в домашни условия

Някои хора с дихателни нарушения не успяват да си набавят по естествен път необходимите количества кислород от въздуха, който вдишват. Те може да се нуждаят от допълнителен кислород или кислородна терапия, която би подобрила нивата на енергия, сън и качество на живот.

Причини за влошено усвояване на кислорода

Такива могат да бъдат редица заболявания, сред които:
 • Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)
 • Пневмония – причинена от COVID-19 или друга вирусна инфекция
 • Астма
 • Бронхопулмонална дисплазия – недоразвити бели дробове при новородени
 • Сърдечна недостатъчност
 • Муковисцидоза
 • Сънна апнея
 • травма на дихателната система

Проследяването на количеството кислород в кръвта в домашни условия, може да се постигне лесно, чрез малък уред наречен пулсов оксиметър или пулсоксиметър, без да е необходима кръвна проба.

Някои хора се нуждаят от постоянна кислородна терапия, докато други само в определени ситуации или състояния. Кислородната терапия може да бъде проведена в лекарски кабинет, или в дома на пациента, благодарение на преносимите кислородни системи.

Симптоми и терапия при ниско съдържание на кислород

При недостиг на кислород, може да изпитате множество симптоми, включително:
 • учестено дишане
 • задух
 • ускорен сърдечен ритъм
 • кашлица или хрипове
 • объркване
 • промени в цвета на кожата ви

Ако получите един или няколко от тези симптоми, е необходимо незабавно да потърсите медицинска помощ.

Съществуват редица различни видове кислородни терапии, които могат да се използват, които включват:
 • кислороден газ
 • течен кислород
 • кислородни концентратори
 • хипербарна кислородна терапия

Кислородът се доставя чрез назална канюла или маска. Канюлата представлява малка тръбичка, която се прикрепя към носа на пациента и е предпочитан метод, тъй като осигурява по-голям комфорт на пациента.

За кислородна терапия в домашни условия може да бъде използван кислороден концентратор.

Какво представлява кислородният концентратор?

Кислородният концентратор е вид медицинско изделие, използвано за доставяне на кислород на лица с нарушения на дишането, което води до ниска концентрация на кислород в кръвта.

Кислородните концентратори филтрират околния въздух, компресират го до необходимата плътност и след това доставят пречистен кислород.

Апаратът на фирма DeVilbiss – Compact 525 KS доставя до 5 литра въздух в минута с концентрация на кислород около 93%. Максимално улеснен за използване, чрез информативни пиктограми, удобна дръжка и колела за лесен транспорт.  Безопасността на пациента е подсигурена, чрез OSD® сензор за непрекъснато наблюдение на нивата на кислород. Визуални и звукови аларми извествят, когато нивата са ниски, има проблем със захранването, налягането не е достатъчно високо или е небоходимо да се обърнете към сервизен техник за обслужване.

Интелигентната система за управление на захранването използва технология Turn-Down, осигурявайки по-малко консумация на енергия при по-ниски дебити.

Още за апарата можете да видите на следното видео:

 

Как кислородната терапия помага при Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)?

Много хора с тежка  форма на ХОББ се нуждаят от продължителна кислородна терапия. ХОББ е общ термин, който включва прогресиращи белодробни заболявания, които водят до силен задух. Някои хора изпитват намаляване на белодробната функция с течение на времето, което води до затруднено снабдяване с необходимото им количество кислород.

Дългосрочната редовна кислородна терапия може значително да подобри качеството и продължителността на живота на хората с ХОББ.

Кислордна терапия и COVID-19

Пациентите, заразени с вирус COVID-19, могат да страдат от нормални до тежки и дори животозастрашаващи дихателни симптоми поради нивата на кислород в кръвта. Болшинството от хората имат леки симптоми и не получават усложнения, но някои от тях развиват тежко заболяване, изискващо кислородна терапия, а при най-тежките случаи се налага и интензивно лечение.

Въпреки че основен проблем при пациентите страдащи от COVID-19 е задухът, при някои от тях не се наблюдават нарушени функции на оксигенация в началото на инфекцията, но тя може бързо да се влоши във времето. По тази причина, се препоръчва постоянен мониторинг на насищането с кислород при пациенти с дихателни проблеми. Кислородна терапия не е необходима за пациенти с кислородно насищане (SpO2) повече от 93% или за пациенти без очевидни симптоми на дихателен дистрес.

С бързото разпространение на вируса нуждата от основни медицински изделия и оборудване също се увеличава.

В усложнената епидемиологична обстановска в България и липсата на достатъчно подходящо адаптирани Ковид отделения, кислородният концентратор може да бъде резервен мобилен вариант за досатвка на кислород, при недостиг на легла с централно кислородно подаване или вместо ползване на тежки и трудно подвижни кислородни бутилки, които имат нужда от постоянно зареждане.

Не всички пациенти заразени с COVID-19 се нуждаят от пълна вентилация и често при леки симптоми могат да провеждат кислородната си терапия от безопасността и уюта на дома си, използвайки кислореден коцентратор.

Изпратете запитване за кислороден коцентратор през следната връзка: