Почистване и дезинфекция за лична и професионална употреба

юли 26, 2021 | Полезно

​За хигиената накратко

Хигиената е концепция, свързана с чистотата, здравето и медицината. Като цяло хигиената се отнася до практики, които предотвратяват разпространението на болестотворни организми. Процесите на почистване (напр. измиване на ръцете) премахват инфекциозните микроби, както и мръсотията и по този начин често са средство за постигане на хигиена.

Почистването е премахване на видимото замърсяване (напр. органични и неорганични материали) от предмети и повърхности и обикновено се извършва ръчно или механично, като се използват вода и препарати, или ензимни продукти.

Основното почистване е от съществено значение преди дезинфекция и/или стерилизация, тъй като неорганичните и органичните материали, които остават по повърхностите и инструментите, пречат на ефективността на тези процеси. Обеззаразяването от своя страна, премахва патогенните микроорганизми от предмети, за да бъдат безопасни за боравене, използване или изхвърляне.

Правила за безопасна работа с почистващи и дезинфекциращи препарати:

 

  • Съхранявайте ги в оригиналните им опаковки. Винаги следвайте инструкциите за употреба и обърнете внимание на предупрежденията на етикета.
  • Не смесвайте почистващи и дезинфекциращи препарати, освен ако на етикетите не пише, че е безопасно да го направите. Комбинирането на определени продукти и съставки без нужната информираност, може да причини сериозно нараняване или дори смърт.
  • Прочетете етикета на опаковката, за да видите дали трябва да използвате ръкавици, за да защитите ръцете си и/ или очите си, при употреба на продуктите. В почти всички случаи е добре да използвате лични предпазни средства.
  • Винаги използвайте точния (като състав) препарат.
  • Ако погълнете, вдишате или ги нанесете върху кожата си, ако те не са пригодени за такава употреба, следвайте указанията на етикета и потърсете медицинска помощ.
  • Съхранявайте ги на хладно и затворено помещение, недостъпно за деца.

 

​Разгледайте нашите продукти за дезинфекция и стерилизация: