NASCO HEALTHCARE

Показване на 8 резултата

  • Манекени за трениране на пациентни грижи

    Манекени за трениране на пациентни грижи

  • Макет за обучение и тренировка на мускулни инжекции

  • Гериатричен манекен TERi – LF04301

  • Макет с пълна система за мениджмънт на дихателните пътища – Възрастен глава

  • Манекен за поставяне на гръдна тръба – LF03770

  • Манекен с пълна система за ресусцитация с ЕКГ симулатор

  • Макет на ръка за венепункция и инжекции

  • Многофункционален макет на ръка за упражняване на манипулации